Monday, November 10, 2008

revenio

Återigen har det hämt ngt skumt med min dator, så detta får bli kort och triumfatoriskt i det att jag ensam nu besitter bloggen. Berättelse om de framska äventyren kommer, men idag blott två tips utan länkar, då tekniken inte är välvillig:

- På fredag är det ett extra seminarium i latin, ty den 14 november kl. 15-17 gästas latinseminariet av Timo Sironen, universitetslektor i antikens språk och kultur vid Uleåborg universitet (i Norra Österbottens län i Finland), som vill diskutera sitt arbete om Olof Hermelin med oss.

- Och alla vet väl att det blir filologkongress i vår? Om inte, så kommer den sjunde svenska filologkongressen att äga rum programenligt i Stockholm den 29 till 31 maj 2009, i lokaler i centrum (inte i
Frescati).

2 comments:

svenske floyd said...

Välkommen tebaks!

buy generic viagra said...

omma att läsa, att eftersom vi inte kan tacka våra föregångare för de insikter de ger oss, visa vår tacksamhet genom att vidarebefodra dem till vår eftervärld, komma ihåg våra föregångares namn hur okända de än må vara och hur de än fallit i glömska, gräva fram dem ur tidens ruiner, vidarebefodra dem till våra barnbarn höljda i ära, bevara dem i våra hjärtan och känna deras sötma på läppar