Wednesday, November 12, 2008

significanter

Och visst var det allt som behövdes, att uppdatera vebbläsaren! Tack SF, Nu funkar blogger finfint.
Jag passar sålunda på att tacka Z å det innerligaste, gåva och belöning kommer, och förlåt att jag rusade ifrån dig häromdagen, bråttom som alltid tyvärr. Utmärkta inlägg, tusen tack!

Sålunda, de notiser som ni bör få:

- Seminariet i bysantinologi och grekiska vid UU sammanträder den 19 november kl. 16.15 i lilla seminarierummet (9-3068), för att diskutera ett nytt avsnitt av Mats Erikssons
kommande doktors­avhand­ling om Hesychios fr. Jerusalems scholier till
de mindre profeterna.

- En sak som dock oroade mig lite under Zs gästbloggarskap, är den stackare som bad om hjälp att tolka latinet i Gamla Klang, och oron består av det faktum att det hävdades att man genomgått latinstudier, och ändå syntes den enkla raden vara olöslig. Hm. Har bloggat om det här, och här om svar alltjämt sökes.

- En trevlig UnderStreckare om historieämnet i skolan:

I Atén lefde på den tiden en man vid namn Temistokles. Det mest i ögonen fallande draget hos honom hade allt från barnaåren varit ärelystnad.” Så inleds avsnittet om perserkrigen i Aron Rydfors ”Historisk läsebok” från 1904. Med Temistokles som centralfigur följer sedan den klassiska berättelsen om grekernas kamp mot Persien och slagen vid Maraton 490 f Kr och Salamis 480 f Kr. Det förra sekelskiftets historieläroböcker hade en klar kronologi och tydliga aktörer som drev utvecklingen framåt med makt som främsta motiv. I deras historiska berättelser var nationens öden den självklara tolkningsramen, staten den centrala arenan och kriget ett äventyr."


- Ars edendi vid SU har ett öppet seminarium den 20 november om medeltida franska krönikor (önskar så att jag kunde vara där, men hela nästa veckan är fullständigt bröllopsdominerad).


- Kollegan DHS rekommenderade följande, Graduate school: The Game, vilket bjöd på obehagligt många igenkänningsmoment. I'm totally 'Jill: the emotionally unstable ABD', 'Rod Starr' är min nemisis (kanske även Administress), och jag har varenda 'Setback Card' som finns på hand.

- En tredje klassisk aften är under uppseglande i trondheim. Ack, våra modiga norska vänner kommer återigen ha det mycket trevligt:

"Kan vi snakke om æresdrap i antikken? Et av de mer kjente fenomenene fra romersk kultur er familieoverhodets fullstendige makt over sin familie, patria potestas.

Stipendiat ved institutt for historie og klassiske fag Jan Frode Hatlen vil se på familieoverhodets, pater familias, utøvelse av makt i lys av Unni Wikans siste bok Om ære som kom nå i oktober. Kan den nye diskursen om æresdrap belyse familieforhold og drap i antikken, og kan forhold i antikken bringe nytt lys på det moderne fenomenet og tragediene som har funnet sted også her i Skandinavia?

Det kommer också denna gång vara anledning att köpa vin och öl"

- Visste ni förresten att det enda bolag som nu, efter Sterlings insomnande, flyger direkt från Arlanda till Rom är Ethiopian air?

- Debatten om arbetskraftsinvandring härjar ju i dagarna, men inte har vår så framsynta regering noterat (om man nu faktiskt är intresserad av invandring av kvalificerad arbetskraft) att man får inte som gäsforskare eller forskare in räkna in de åren man har varit i Sverige i hemvisttiden, och inte heller som doktorand trots att man har varit anställd i fem år som doktorand, och sålunda kan man sällan stanna i Sverige efter avslutad examen. Genomtänkt!

Borde inte vi, de svenska skattebetalarna, vinna på att fler utländska doktorander kunde få stanna och bidra till välfärdssystemet?
(och nu har vi inte ens börjat prata om de visumproblem som utländska doktorander kan ha)

- Är man intresserad av doktorandfrågor kan man även kika in på SvD Brännpunkt om KI och vilket läskigt ställe det är för doktorander.

- Slutligen kan jag berätta att latinshirt.eu har 15% på allt fram till den 20 november.

No comments: