Thursday, November 20, 2008

Romae

Alla har väl redan sett Google Earths visualisering av det forntida Rom? Berättas i SvD:

"Google uppger att man har lyckats modellera fram närmare 7000 byggnader efter en modell som tog forskare 40 år att göra. 250 av dem är mycket detaljerade och via ”bubblor” med information, kända från kartfunktionen Google maps, kan man lära sig mer om byggnaderna och historien kring tidsperioden."

No comments: