Sunday, February 04, 2007

Vita si scias uti longa est

Våra modespioner rapporterar att det i den eviga ungdomens stad skymtats lovikavantar som istället för det traditionella mönstret runt muddarna hade Ars Longa på den ena, och Vita Brevis på den andra inborderat.

Grips av ofantligt habegär.

3 comments:

ChW said...

Man kanske borde börja sticka igen.

(K) said...

Vad säg, sticktimme till efterrätten nu på lördag? Alla tar med en vinare och ett garnnystan, jag står för stickor, och när morgonen gryr har vi halsdukar (och monogramförsedda lovikkavantar) härifrån till Trondheim.

SDIL said...

Jag vill minnas att jag i min ungdom faktiskt stickade ett par lovikavantar, så jag är på!