Monday, August 20, 2007

casus belli

Jag har grymt kastat ut den charmiga Lovisa, för att åter ensam gå runt och kackla här, och börjar min nya regim med ett litet mea culpa, då jag helt missade denna artikel i Sydsvenskan (det tål att sägas igen och igen, det är i sanning den enda tidningen i vårt avlånga land that cares a fig för humaniora och klassiska språk).

Motståndet lever i Lund, men jag undrar varför man inte hört talas om dessa och varför de inte försökt locka med åtmistone en eller två ungdomar:

"Egentligen är de får få för att anses utgöra en folksamling, men budskapet är klart: Fortsätt ge grundkurser i latin och klassisk grekiska på Lunds universitet – Skandalen är att universitetet lägger ner grundkurserna i latin och klassisk grekiska, säger Eva Hergens som är en av dem som driver frågan och som har skrivit till utbildningsminister Lars Leijonborg, fp.
...
Vilka är de då? De som träget, måndag efter måndag träffas för att belysa frågan om bildning från grunden. De är lärare, sjuksköterskor, översättare och teologer. – Latin är en grundpelare tillsammans med grekiskan för hela Europas kultur. Vårt rättstänkande vilar på den romerska rätten, de flesta språken härstammar från latin.
–Hur ska vi kunna utbilda medicinare, jurister, naturvetare, teologer och arkeologer om de inte ska kunna ta kurser i latin?, frågar sig Eva Hergens.
Hon är uppriktigt förbannad. Tycker att politiker och universitetsledning härskar genom att splittra. Att de sätter ett ämne mot ett annat. En kurs mot en annan, när det till syvende och sist handlar om vilja.
...
Picnic-klubben för latinets och den klassiska grekiskans bevarande träffas varje måndag kl 12 på Stortorget till och med oktober."

Kan inte någon gå dit och sedan rapportera?

(Ett namn bland picknickarna känns igen, nämligen Bengt Ellenberg, som ganska nyss omtalades av Lovisa.)

No comments: