Thursday, August 30, 2007

mos est oblivisci hominibus

Sitter och pular hela dagarna med mina dativ, har emellanåt ryck och jobbar produktivt för att sedan sjunka tillbaka i letargi. Stundom njuter jag av att få plöja alla dessa grammatikor och beskrivningar, stundom vill jag ordna bokbål på innergården och dansa kraxande kring lågorna.

Grammatikor är ofta, precis som ryktet förtäljer, en smula torra och kanske lite opersonliga, sålunda hajar man till rejält när en filosofisk iaktagelse plötsligt läggs fram (än mer när man just läser om kasus, dvs substantiv, texter om verb med sina aspekter och temporaliteter landar gärna i metafysiska spekulationer, det finns en orsak till att jag föredrar substantiven, de är trevligt tingliga).
Sålunda, en plötslig vanitas-iaktagelse från Bennetts 'The Syntax of Early Latin: The Cases', där det precis diskuterats om possesiv dativ kännetecknar mer impermanenta ägodelar (markeringen med fetstil är min):

"An examination of the material falling into the category of the dative of possession inclines me to believe that while there may be a preponderance of evanescent possessions used as subject, this should not be regarded as a distinctive characteristic of the construction. The fact is: most of our possessions are not permanent. What we have is only for a time. Hence it is but natural that the majority of things found as subjects in the dative do not denote permanent possessions. "

Det är svårt att koncentrera sig på dativ efter att ha fått det där slängt i ansiktet.

No comments: