Wednesday, August 15, 2007

Och här är citatet

Confessor har helt rätt, såklart ska jag bjuda på citatet! Augustinus förtjänar alltid att återges och att återges på en mer prominent plats än i en kommentar.

Passagen är hämtad ur bok I:VIII:
Nonne ab infantia huc pergens veni in pueritiam? Vel potius ipsa in me venit et successit infantiae? Nec discessit illa: quo enim abiit? Et tamen iam non erat. non enim eram infans qui non farer, sed iam puer loquens eram. Et memini hoc, et unde loqui didiceram post adverti. Non enim docebant me maiores homines, praebentes mihi verba certo aliquo ordine doctrinae sicut paulo post litteras, sed ego ipse mente quam dedisti mihi, deus meus, cum gemitibus et vocibus variis et variis membrorum motibus edere vellem sensa cordis mei, ut voluntati pareretur, nec valerem quae volebam omnia nec quibus volebam omnibus.

Och i en hastig översättning (inte samma som den på SOL):
Lämnade jag inte på vägen hit spädbarnsåldern och kom till barndomen? Eller kom den inte till mig och följde på spädbarnsåldern? Den försvann inte – vad skulle den ha tagit vägen? Jag var det ju inte längre, jag var inte längre ett spädbarn som inte kunde tala, utan jag var en pojke som kunde tala. Det här minns jag, och varifrån jag lärde mig det kom jag på senare. De äldre människorna undervisade mig inte på så vis att de gav mig orden enligt någon speciell undervisningsordning, såsom de senare lärde mig bokstäverna, utan jag lärde mig själv med det förstånd som du givit mig min Gud, med jämmer och olika ljud ville jag få utlopp för mitt hjärtas åsikt så att man skulle lyda min vilja men jag fick inte som jag ville, inte hos alla jag ville.

Om man vill läsa mer Augustinus, och det är ju klart man vill, så rekommenderar jag den trevliga översättningen av Bengt Ellenberger som bland annat finns här och här och förhoppningsvis även på ett bibliotek nära dig.

Scripsi raptim,
Lovisa

No comments: