Sunday, August 05, 2007

Suum cuique

Ska vi tro honom?

"Anders Flodström vill vara en universitetskansler som hörs. Det första han kommer att driva opinion för är mer pengar till humaniora och samhällsvetenskap - de områden som har lägst ersättning per student.
- Studenter ska inte ha bara fem timmar lärarledd undervisning i veckan. Det har börjat föras en intressant diskussion om högre kvalitet i utbildningen, men den har inte varit tillräckligt kopplad till vad det kostar, säger han."

1 comment:

chall said...

Fast hans huvudtes är ju ändå att antalet universitet ska dras ned inom Sverige... men vi kan väl hoppas att han tänker försöka genomföra två större satsningar samtidigt?! Jag tror att vi behöver något färre universitet och en liten annorlunda uppdelning om vi ska klara av att hålla bra kvalitet på undervisningen utan några avgifter!

Vi får väl se hur mycket han kommer fram till och vad utbildningsministern håller med om...