Friday, September 05, 2008

Salva nos domine vigilantesSalva nos domine vigilantes
Custodi nos dormientes
Nisi dominus custodierit civitatem
Frustra vigilat qui custodit eam

Denna inskrift står att läsa ovanför en av portarna – den sjätte av sju - till St. Petersborgen i Bodrum i sydvästra Turkiet. Borgen, som var en av Johanniterordens viktigaste stödjepunkter, anlades av den tyske riddaren Henrik Schlegelholt 1402. Som byggnadsmaterial använde man till stor del sten och marmor från de antika ruiner som fanns på platsen och de var nog många. Här fanns nämligen under antiken staden Halikarnassos, där ingen mindre än själve Herodotos föddes. Staden hade under 300-talet f. Kr. hade varit residensstad för den lokala härskarfamilj som brukar kallas Hekatomniderna efter dynastins grundare, Hekatomnos.

I Halikarnassos lät den främste och mest kände medlemmen av dynastin, Mausollos, uppföra det praktfulla byggnadsverk som kom att uppkallas efter honom och som kom att bli känt som ett av antikens sju underverk. Av det famösa mausoleet finns nu i princip ingenting kvar förutom en grop i marken; denna grop måste betraktas som en av de mest överskattade antika ruiner som finns att se (lustigt nog är en av de andra också ett av antikens sju underverk, nämligen Artemistemplet i Efesos). Danska arkeologer har i alla fall gjort ett imponerande detektivarbete med att försöka rekonstruera hur mausoleet kan ha sett ut.

Men till stora delar finns alltså resterna av mausoleet antagligen i St Petersborgen. Johanniterna byggde sedan ut borgen kraftigt runt år 1500. När de blev utdrivna från Rhodos av ottomanerna övergavs borgen 1523, och Johanniterna drog sig tillbaka till Malta.

Bodrum utgör idag en fascinerade blandning av de olika kulturarv som är resultaten av stadens brokiga historia. St Petersborgen inhyser idag ett rätt berömt museum för undervattenarkeologi. Om man inte vill titta på skeppsvrak (det finns kanske gränser för hur mycket amforor man orkar se på en dag) kan man gå runt och titta på de vackra vapensköldar korsriddarna lämnat efter sig. Annars är Bodrum en fashionabel semesterort, inte minst för välbeställda Istanbulbor. Man kan bland annat hyra enorma lyxyachter för resor längs med kusten - fråga mig inte vad det kostar. Eller så kan man gå till det berömda utomhusdiscot Halikarnas, enligt Lonely Planet länge det mest högljudda discot i Medelhavsvärlden. Inträdet kostar 25 euro, men då ska en drink ingå i priset.Välkommen till Halikarnas(sos)!

1 comment:

Svensson said...

Bra skärmläsning = inte för långt. (Och så klart även välinformerat och så.)