Tuesday, September 09, 2008

haec omnia vel Civitatibus singulis servantur vel populo

Den rödskäggige är nu resolut utkastad, vi hoppas alla han återkommer någon gång, men nu är det mig ni får dras med ett tag.

Jag följer med en besvärande besatthet det amerikanska valet (vilket jag kanske nämnt tidigare), och min omgivning börjar bli ganska trött på att höra den senaste teorin om vem som är moder till Trig Palin, sålunda är det trevligt att upptäcka inte blott jag engagerar mig alltför ivrigt i valkampanjen (från Language Log):

"Many commentators have observed that John McCain is campaigning as if it were the Democrats, not the Republicans, who had been in office for the last eight years, hoping that voters will forget about George Bush and view the Republicans as the party of reform. If only more people had a classical education, McCain's choice of Sarah Palin as his running mate would have provided yet another point for the Democrats: the Ancient Greek word whose transliteration is the same as her family name, πάλιν, means "again" or "back"."

Och som en kommentator påpekar längre ner på sidan, om man behöver ytterligare orsak att inte stödja denna anti-choice tok:

"It can also mean simply "backward," which describes her views pretty well, too."

Slutligen, för att vara på en smula Gustavus=Augustus-humör (Adolphus= Ah, plus do!), vad blir Obama baklänges?

(Svaret hittas bl.a här)No comments: