Tuesday, September 23, 2008

screatus

Tårta kvar i kylen! Breakfast of champions!!
I detta kollibritillstånd meddelar jag att:

- Göteborgarna är mycket priviligerade, då mannen, myten, legenden etc, professor emeritus Hans Helander besöker dem imorgon den 24 september (kl 15.15, sal T 116, Arkeologen) för att prata om utgivning av nylatinska texter.

- Visserligen bekymrade mig David Foster Wallaces självmord, men det avslöjande att L.M Montgomery (författare till Anne på Grönkulla, utan tvivel en av världens bästa böcker och min bildade farmors ständiga favoritbok) faktiskt tog livet av sig, har chockat mig svårt.

- Började av okänd orsak tänka på Alf Henrikson häromdagen och hittade då följande om hans studietid:

"De tre gymnasieåren - man tenterade sig förbi första ring - fylldes nästan uteslutande av latin, grekiska, lite franska samt historia, inklusive svensk litteraturhistoria. En svensk latinstudent av år 1925 hade läst "Frithofs Saga" av Tegnér, "Fänrik Ståls Sägner" av Runeberg, "Lycksalighetens ö" av Atterbom och diverse texter av Caesar, Livius, Horatius, Xenofon och Homeros, men inte nödvändigtvis ett drama av Shakespeare, en dikt av Heine, en roman av Tolstoy. Alf Henriksons historielärare, som också var bibliotekarie vid Brahebiblioteket, satte Goethes dikter i hans händer, vilket blev livsavgörande, men det hörde inte alls till skolkursen.

Emellertid var han glad i de klassiska språken och hade gärna velat ägna sig åt dem. Några pengar till akademiska studier långt hemifrån fanns inte inom räckhåll, men han skaffade sig en studiehandbok från Lund och tog itu med föreskrivna latintexter så länge."

1 comment:

Anonymous said...

Åh! Det visste inte jag heller. Tack för länken till texten av Montgomerys barnbarn.