Saturday, March 25, 2006

Eruditio

Ytterligare larmrapporter om bildningsnivån vid våra "universitet". DN rapporterar:

"Studenter har bristande förkunskaper och fyra litteraturvetenskapliga institutioner riskerar att läggas ned. Det visar en färsk rapport från Högskoleverket.
Kulturminister Leif Pagrotsky betraktar rapporten som en nödvändig väckarklocka.
- De står nu inför valet att antingen höja kvaliteten eller lägga ned, säger han.
Stora brister har upptäckts vid Mittuniversitetet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet. Vid Mittuniversitetet bedrivs all undervisning på distans - något staten har premierat, men som Högskoleverket efter sin utvärdering starkt ifrågasätter. Linköpings universitet och Högskolan i Jönköping har bara en disputerad lärare - verket kräver att institutionen ska drivas av minst två för att hålla de kvalitetskrav som är ställda. Om de berörda institutionerna inte åtgärdar de brister rapporten pekat på inom ett år, dras deras examensrätter in. Det innebär i praktiken att institutionerna försvinner.
...
Enligt rapporten är inte det litteraturvetenskapliga ämnet vid Högskolan i Jönköping tillräckligt akademiskt utan är mer jämförbart med "folkbildning".
Bara en av lärarna har disputerat i litteraturvetenskap."

Jag gillar den närapå Chandleresque-artade avslutningen, "Bara en av lärarna..."

No comments: