Friday, March 31, 2006

Quaerere

SvD granskade igår online lexika och min älskling Wikipedia fick hyggligt betyg. NE var tydligen snäppet bättre, men den kostar ju...
De lät Eva-Carin Gerö, professor i grekiska [klassisk sådan, så att inga oklarheter ska uppstå] vid Stockholms universitet granska ett uppslagsord i tre svenska online-uppslagsverk:

"Ordet: HOMEROS

1. NE: Återger på ett fullgott sätt den traditionella, tämligen väl etablerade uppfattningen av i dag om Homeros.

2. Wikipedia: Texten är delvis inte tillförlitlig. Till exempel påstås det att författaren till Illiaden och Odyssén aldrig själv nedtecknade sina epos.

3. Susning: Helt och hållet undermålig information. Homeros påstås vara en historisk person, vilket är långt ifrån okontroversiellt och han sägs ha levat på 800-talet i stället för på 700-talet."

Wikipedia har vissa brister, men är underbart, förutom det faktum ett det är gratis, då det finns på så otroligt många språk (inklusive latin, de hade dock inte så mycket att säga om Homerus).

1 comment:

James Baker said...

Hey Blogger, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!
I have adiet home site. It pretty much covers diet home related subjects.
Come and check it out if you get time :-)
Best regards!