Wednesday, March 22, 2006

Occupata sum

Särdeles upptagen dessa dagar, så bara lite plotter för ert höga nöje:

Mycket bra språkspalt i SvD av Olle Josephson (visserligen 11 februari). Då jag i hemlighet är lite av en romanist faller detta mig på läppen:

"För det andra utnyttjas den romanska delen av det svenska ordförrådet till - ja, över! - bristningsgränsen. Det heter relation, preparera, vitala, indikerar, seriöst, kompression, inte förhållande, förbereda, livsviktiga, påpekar, allvarligt, tryck.
En av svenskans stora tillgångar är att vi kan utnyttja detta dubbla germanska och romanska ordförråd. Stabil position eller säker ställning? Marginell diskrepans eller liten skillnad? Preliminär konfrontation eller inledande sammanstötning?

Åtminstone i sakprosan är tendensen en tilltagande dominans (eller kanske går utvecklingen mot expanderande övervikt?) för det romanska. Kommunikation är centralt för demokratin löd en typisk ingressmening i gårdagens tidning. Det är svårt att tänka sig att det kunde stått Meningsutbyten är avgörande för folkstyret.


Susning.nu:s artikel om latin är skoj för detta:

"Liknande artiklar
-Latrin
-The Latin Kings"

De svenska länkarna är utmärkta.
http://susning.nu/Latin

Här på sidan som kallar sig "The Internet's Smallest Collection of Latin Jokes" hittar ni inte blott ngra få skämt, men även såväl "American Pie" av Don McLean som "Friday I'm in Love" av The Cure översatta till Latin. Utdrag ur ett av skämten (dedicated till ChW):

"He was so upset that he went to a bar near his house for a drink to settle his nerves.
"What'll it be?" asked the bartender.
"A martinus," said the professor.
"Don't you mean martini?"
"If I wanted more than one I'd ask for more than one."

Här är en skämtida helt på latin. Ett exempel på humorn:

Magister: Enumera pronomina duo !
Discipulus: Quis, ego ?


Magister: "Nonne tibi Publius pensum istud facere iuvabat ?"
Discipulus:"Minime."
Magister: "Certus es ?"
Discipulus: "Ita, cetrus. Publius mihi non iuvabat, ille pensum totum fecit ..."


Vadit iuvencus quidam in ecclessiam confitendi causa et antistiti sic dicit:
Ignosce mihi, pater, quia peccavi!
Quid fecisti?
Mammas meae amicae tetigi
Hmm, et eas sub vestibus aut supra vestes tetigisti?
Ne Deus sirit ! Supra vestes tantum, pater!!
Arrrgh, surde!! Nescis quod poena utrique ipsa est?


Hm.

1 comment:

Anonymous said...

...är inte det minsta förvånad över avsaknad av kommentarer: folk tror att man är ett fossil om man älskar latin.:) Det anda man ska svara då är: Procul ecte, profani!:)
Ha det bäst!