Wednesday, March 15, 2006

Magister facetus et peritissimus vocabularii

Jag hade förmånen och ynnersten att igår på ett seminarium träffa Ebbe Vilborg. Denne otroligt trevliga och roliga man är känd av många skäl, bl.a för en mykensk grammatik (tydligen fortfarande i bruk), som omnämndes på detta grekiska seminarium, men då vi introducerades utbrast jag genast att jag väl kände till hans Svensk-latinska ordbok och att jag med stor behållning ofta nyttjat den under min tid som latinlärare.
Han sken upp och vi diskuterade hur skojig denna bok var (tänk att kunna göra att lexikon humoristiskt) och han erkände själv att han så här på ålderns höst blivit mer av en "entertainer" än tidigare. Han berättade att det kommit en norsk utgåva vari man lagt till en parlör om händelsevis någon skulle förirra sig i det antika Rom. Han har ingen aning om vem som gjort denna, men den var tydligen bra. (Känner att jag måste hitta den norska upplagan omgående)

När denna ordbok kom år 2001 var det något av en revolution, då det var närapå (såsom Vilborg själv skriver i förordet) 100 år sedan ett svenskt-latinskt lexikon publicerats (tydligen Cavallins Svensk -latinska ordbok, 4:e upplagan år 1905). Det kan tyckas ganska lustigt, då latinet ändå studerats i skolor och vid universitet under det gångna seklet.

Jag har under de plågsamma åren av stilskrivningar (dvs att översätta från svenska till latin) använt mig av Cavallins ordbok, då Vilborg faktiskt inte fanns då. (Anus sum) Då senaste upplagan var för runt hundra år sedan lyckades jag aldrig få tag i ett eget ex utan satt alltid i institutionsbiblioteket och läste. Vilborg skaffade jag strax efter att den publicerats.

Vilborgs skiljer sig åtskilligt från Cavallins, till att börja med sin luftiga och lättlästa typografi, Cavallin hade en variant på frakturstil och särdeles "cramped" spalter, vidare har ordförrådet uppdaterats åtskilligt, Vilborg har låtit översätta moderna begrepp och uttryck, tydligen med hjälp av Vatikanens nylatinska lexikon. Sedan är svenskan betydligt mer lättförståelig hos Vilborg, av uppenbara skäl, likaså är det på en stavning som vi inte mystifieras av. Den är även en mycket "användarvänlig" bok, det finns utförliga anvisningar för den grammatiskt handikappade, , en uttalsguide, en bra lista över oregelbundna verb samt längst bak lite om siffror och räkneord hos romarna och slutligen en samling sentenser (källorna är dock lite dåliga där).
En enorm fördel med Vilborgs är att den faktiskt går att få tag på, det är bara att beställa på nätet eller traska in i en välsorterad bokhandel, medan Cavallin är ovanlig som hönständer. Cavallin är dock något utförligare och ger oftast en större ordrikedom vid uppslagsordet.

Man ska dock komma ihåg, iuvenes, (vilket upprepades tusentals gånger för mig vid översättning till latin) att man får aldrig lita på det ord eller uttryck man finner i sin svensk-latinska ordbok, utan dess konstruktion och klassiska autencitet ska alltid, semper och perpetuo kontrolleras i ett latinlexikon, såsom Ahlbergs, OLD eller Lewis and Short.

Här har Vilborg används flitigt, jag slår gärna i den ordboken för mitt eget höga nöjes skull och jag plockar emellanåt rubriker därifrån. Några smakprov:
Toppless- Fascia pectorali carens
Metalldetektor- Instrumentum metallum detegens
Gädda- Esox
Värend- Verendia
Chokladkaka- Lamella socolatae
Västbanken- Ripa occidentalis
Tvärflöjt- Tibia transversa
Arbetsmarknad- Operum mercatus
Torktumlare- machina siccatoria volubilis

En utförlig och bra recension av Vilborgs ordbok, skriven av Valter Lundell:
http://www.geocities.com/Athens/Forum/8524/libriebbevilborgrec.html

Ett kåseri därkring:
http://www.blaskan.nu/blaskan/Nummer11/Stefan_Hammaren/latinet_och_nagra_ordbocker.html
Lund rekommenderar hans ordbok till studenterna:
"Behöver Du ta reda på vad ett ord heter på latin kan du slå upp det i Ebbe Vilborg, Norstedts svensk-latinska ordbok (Stockholm 2001). "
http://www.klass.lu.se/latin/?expand_menu=4
Norstedts sida om honom:
http://www.panorstedt.se/templates/common/Author.aspx?id=16394&q_context

Om ni dock känner att Cavallin är något för er finns den inskannad tack vare projekt Runeberg:
http://runeberg.org/swelatin/

Ebbe Vilborg har även gjort en trevlig citatbok, som även rymmer åtskilliga moderna bevingade ord, översatta till latin. Ngra exempel:
Vis tectum esto! - May the force be with you!
Mene alloqueris? - Are you talking to me?
Jag har en plan - Cogitationem habeo

En trevlig recension av hans citatbok:
http://www.bulldozer.nu/avtryck/latcit.html
DNkåseri om detsamma:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1629&a=397773&previousRenderType=1

Vilborg är även en aktiv esperantoutövare (esperantist?) och fär sålunda en egen sida i Wikipedias esperantoversion:
http://eo.wikipedia.org/wiki/Ebbe_VILBORG

Slutligen, ytterligare behållning av detta seminarium var( förutom den utmärkta föreläsningen av den unge dansken) att jag har blivit inbjuden att besöka ett hemligt bibliotek samt en lustig diskussion om vad man kallar en person som har haft två professorstolar (emeriti?).

(Ja, jag vet att länkarna inte funkar, c'est pas de ma faute, datorn är idiotisk, fixar det i helgen)

No comments: