Monday, March 27, 2006

Lingua latina in schola

Jag lägger dem här bara så det ska vara lätt för mig att hitta dem igen (detta är helt för egen del):
Kursplan för latin med allmän språkkunskap för gymnasiet:

"Latin A lägger grunden för en allmän förståelse av latinets struktur. Förutom ett basordförråd omfattar kursen elementära kunskaper i latinsk formlära. Ordstudierna tar upp sådana morfem som fortlever i de moderna språken. Till kursen hör studium av några centrala skeenden i Roms historia samt några typiska sidor av det romerska samhället. Latin A är en valbar kurs eller en gemensam kurs inom samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning.

Latin B bygger på kurs A och i kursen studeras främst kortare latinska originaltexter. Ett mera ingående studium av latinsk formlära och syntax liksom ett fördjupat studium av romersk kulturhistoria ingår också och är en förutsättning för en ökad förståelse av de latinska texterna. Morfemanalys av internationella lånord i främmande språk förutsätter goda kunskaper om klassiskspråkiga morfem och om hur dessa omformats i de moderna språken. Latin B är en valbar kurs eller en gemensam kurs inom samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning.

Latin C bygger på kurs B och är inriktad mot självständiga arbetsformer, självvalda texter och enskilda uppgifter efter intresse och vald studieinriktning. Detta ger möjligheter till fördjupade språkliga och kulturhistoriska insikter. Latin C är en valbar kurs eller en gemensam kurs inom samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning."

Luddigare kriterier får man ju leta efter.
Här är tydligare betygsanvisningar, A, B och C.

När jag var ung var det bara en enda kurs. Tänk!

Min favoritbit ur denna kursplan:
"Textstudiet ger möjlighet till att reflektera över människans ständigt återkommande tankar om livets villkor. Eleven kan därvid göra ett personligt ställningstagande i existentiella och moraliska frågor."

Jag måste ha varit sjuk den veckan.

No comments: