Thursday, April 27, 2006

Ara pacis

Är medveten om att jag alltid är sen med att tipsa om artiklar, men bättre sent än aldrig, n'est ce pas?

En kul UnderStreckare om Mussolini och Ara pacis:

"En mängd omfattande stadsbyggnadsprojekt igångsattes under 1920- och 30-talen. Nya städer byggdes helt från grunden och stadskärnorna i de gamla städerna omvandlades radikalt, vanligen med det dubbla syftet att underlätta trafik och framkomlighet i staden men också för att ge öppna platser och rum för parader och andra manifestationer. [...]

Ett sådant projekt var återskapandet av kejsar Augustus mausoleum på Marsfältet som nu skulle få en värdig inramning. Tidigt i sin karriär hade kejsar Augustus låtit bygga sitt gravmonument som en symbol för sina dynastiska anspråk. När Mussolini ger sig på denna byggnad visar han tydligt sina egna maktanspråk, han ville bli uppfattad som den nye Augustus och en gång bli begravd i samma grav. Mausoleet hade som de flesta antika byggnadsverk i Rom, genomgått en lång transformationsprocess och anpassats till skilda funktioner, senast konserthall. Den sista konserten hölls den 13 maj 1936 och därefter startade utgrävningarna.

Mausoleet skulle ingå i ett helt nytt stadsrum tillsammans med Ara Pacis, Augustus fredsaltare, som grävts fram med den mest sofistikerade utgrävningsteknik dåtiden kunde uppvisa. För att erhålla en lämplig yta för det nya torget frilades 28 000 kvadratmeter, vilket innebar att 120 byggnader måste rivas och de som bodde där måste flytta på sig. Det lönade sig inte att protestera. På journalfilmer kan man se hur Mussolini i egen hög person kliver omkring på hustaken med en hacka i högsta hugg och energiskt ger sig på gamla tegelpannor, som med ett dån brakar till marken. Ett av hans öknamn blev därför Il piccone, ”den stora hackan”.

Torget var Mussolinis största propagandaprojekt, det utgjorde kulmen på hans identifikation med Augustus och hans imperietankar. Fredsaltaret hade rest av Augustus för att fira fred efter hans segrar i Spanien och Gallien, nu återuppbyggdes det efter Mussolinis erövring av Etiopien 1936. Den byggnad som skulle hysa altaret gestaltades av Vittorio Morpurgo och invigdes den 23 september 1938, lagom till 2 000-årsjubileet av kejsar Augustus födelse."

No comments: