Monday, April 24, 2006

Orbona

Jag återupptäckte den gudinnan i morse då jag skulle slå upp ordet orba-föräldrarlös flicka, ty denna guddom är strax däröver i min ordbok:

"Barnlöshetens gudinna, som av föräldrar anropades om skonsamhet."

Ahlberg et consortes ber oss även betänka:

"Orbona (orbus [barnlös, berövad, min anm.]; jfr Bellona, Pomona t. bellum, pomum.)"

Wikipedia har lite annan definition, men Pantheons är närmare Ahlbergs. Likaså denna franska.

Det verkar i våra dagar benämna en mal, och något annat med många ben. Vad säger sexbensbloggen om dessa kryp?
Orbona verkar ej heller ha gått new age rörelsen förbi.

jag tycker inte det är ett bra namn att ge sin avkomma, men kanske ett utmärkt namn för en stödgrupp för barnlösa eller ett fertilitetsföretag.

1 comment:

kamagra said...

Det verkar i våra dagar benämna en mal, och något annat med många ben. Vad säger sexbensbloggen om dessa kryp?
Orbona verkar ej heller ha gått new age rörelsen förbi.

jag tycker inte det är ett bra namn att ge sin avkomma, men kanske ett utmärkt namn för en stödgrupp för barnlösa eller ett fertilitetsföretag.