Sunday, April 09, 2006

habitans

Frågelådan är tillbaka! Följande mail damp ner för några dagar sedan:

"Var ute på nätet för att läsa om latin och hitta en ordlista , svensk-latin , men var lättare sagt än
gjort…
Jag hittade Din blogg och du verkar ju vara bevandrad i latin J
Segel heter väl velum på latin ……………………………………………… du förstår att jag kommer från Porjus
och undrar vad det heter på latin ……. Porjusbo , helt enkelt …………. eller ’’från Porjus’’ eller nåt som berättar
var jag härstammar från."

Ja, det är helt rätt att segel är velum på latin. Ska du dock tala om flera segel så heter det vela i plural.
Porjus, det var svårare. Föga förvånande finns det icke i Vilborgs ordbok, (orten har ju bara 412 invånare, http://www.porjus.se/), men det borde gå att konstruera. Jag är osäker på reglerna för detta, någon som kan?

Det borde finnas en komplett och stilig Sverigekarta på latin, men jag hittar ingen just nu på nätet, en väldigt gammal är Carta marina (http://sv.wikipedia.org/wiki/Carta_marina).
Att bilda latinska former och adjektiv av ortsnamn är en särdeles gammal tradition (sålunda skäms jag att jag inte kan hur de bildas), det var nödvändigt vid dokument och vid inskrivning i skolor.

Jag är villig att hitta på något men jag vet inte hur pass tillförlitligt det blir. Om man med Vilborg i näven funderar lite, och tittar på en del andra städer, t.ex Århus, som har en -us ändelse gemensamt, så heter den staden Arhusia och får adjektivet Arhusiensis. Visby, jag fortsätter att slå på måfå, blir Visbia och adjektivet blir Visbiensis, Malmö blir Malmogia och malmöitisk malmogiensis, Linköping Lincopia och dess invånare (i singular) Lincopensis, vi drar oss norrut och hittar då Uma för Umeå med adjektivet Umensis i släptåg.
Av detta lilla urval borde man kunna säga att staden ska görna vara i femininum, ett a på slutet och att dess invånare ska skapas med ett påhäng av -ensis.
Sålunda, kanske byn skulle kunna heta Poriusia och en Porjusbo, både i maskulinum och femininum, Poriusiensis.
Fler frågor?

No comments: