Monday, April 17, 2006

Tandem

Jag har pysslat med de senaste dagarna att plocka ihop en kurs åt mig själv där åtskilliga poeter ska ingå, augusteiska sådana är tanken.
Detta tar längre tid än man kan tro, trots bra rekommendationer från ens förtjusande handledare. Man försöker göra ett rättvist och representativt urval, och samtidigt ha i åtanke vad man redan harvat igenom av dessa författare. Inte lätt och rätt frustrerande, man bläddrar igenom kommentarer och uppslagverk i hopp om att något ska fånga en och tycker oftast att det slutgiltiga ser helt galet ut. Ibland finns en genomarbetad tanke bakom, ibland har man bara tröttnat och plockat något på måfå.
Nåväl, sände nyss iväg det till handledaren, ska se vad hon säger.

Att det kom iväg är inte enda orsaken att utbrista "äntligen", även detta frambringade det ordet på mina läppar:

"Från nästa år kommer även utländska kvinnor att kunna göra abort i Sverige. Frågan är om kvinnan själv eller landstingen ska betala för ingreppet. Svaret kan bli att statliga biståndspengar ska täcka kostnaderna för aborterna.
...
Vårdminister Ylva Johansson har redan lovat att lagändringen kommer som ett svar på det veckogamla utredningsförslag som åtminstone s, v, mp och fp står bakom. Erik Ullenhag (fp) är nöjd med att Sverige tänker stå upp internationellt för denna mänskliga rättighet.

– Dessutom är det bra att vi inte gör skillnad på aborter och all annan vård som utländska personer har rätt till i Sverige.
Problemet är hur aborterna ska betalas. De kostar cirka 20 000 kronor och enligt beräkningar kommer det bli några tusen fler ingrepp om året med den nya abortlagen. Utredningen föreslår att landstingen ska fatta egna beslut om de ska täcka kostnaderna eller att kvinnorna själva kan få betala för ingreppet. Dåliga lösningar tycker Carina Hägg.
– Det ekonomiska får inte vara något hinder. Det måste vara en statlig angelägenhet att täcka upp för landstingen och det kan vi bland annat göra med bistånds-pengar. Det ligger i linje med vår utrikespolitik, menar hon."

Okej, jag kanske inte är helt nöjd med finansieringsförslaget, men det löser sig, det viktiga är att lagändringen nu kommer till stånd.

Berith Strömberg, informationssekreterare i Ja till livet, oroar sig inför förslaget:

"Hon tror också att det blir en abortturism till Sverige. Den svenska abortlagen är EU:s mest liberala eftersom man får abort fram till och med den 18:e veckan.
– Närmast ligger Danmark med 12 och Holland med 13, men nu kommer alla sena aborter hit och sammanlagt kan vi få tiotusentals nya aborter i Sverige, tror Berith Strömberg."

Källa:http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12387397.as
För det första måste jag säga att jag tror hennes farhågor är hyggligt ogrundade, för det andra välkomnar jag eventuell abortturism med öppna armar, må våra polska, portugisiska systrar och de av andra nationaliteter känna sig inbjudna, och slutligen för det tredje, jag har sgt det förut, majoriteten av aborter sker tidigt under havandeskapet, så jag tvivlar starkt på att folk kommer söka sig hit för de mer liberala gränserna.
(Skulle det dock vara fallet, tror jag det snarare att det beror på att det varit svårt att ta sig till Sverige för aborten, och sålunda utnyttjas den sena svenska abortgränsen, då graviditeten hunnit bli mer framskriden under den tid som det tagit att samla ihop pengar för att ta sig till vårt land.
Jämför hur antalet sena aborter ökar i rasande takt i USA, då kvinnorna antingen varit tvungna att söka sig till en annan delstat eller tvingats spara ihop till ingreppet då statlig subventionering tagits bort.) Låtom oss bli en fristad!

När vi ändå är inne på kvinnors rättigheter (jag skulle vilja skriva mänskliga rättigheter, men det spolierar min snygga övergång) och sålunda Kvinnokampen (jajamensan, stor bokstav) kan jag berätta att en av de författare som jag nu ska läsa är Sulpicia, den första kända kvinnan som diktade på latin.

En artikel: http://ancienthistory.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.atrium%2Dmedia.com/rogueclassicism/2005/03/04.html%23a5435%3C/a

För att fortsätta i den feministiska ådran så har Camilla på Läsdagboken skrivit en särdeles fin betraktelse över Goddesses, Whores, Wives and Slaves av Sarah B. Pomeroy, en riktig klassiker för antikforskare och banbrytande för sin tid.
Titta här:
http://lasdagboken.blogdns.com/index.php?d=14&m=04&y=06

1 comment:

Camilla said...

Tack för hälsningen!
Pomeroy är verkligen en trevlig ny bekantskap.