Thursday, April 27, 2006

Hic, haec, hoc

Då jag så sakteliga börjar ladda upp inför Valborg (som ska, såsom sig bör, firas i den eviga ungdomens stad) och letar snapsvisor till min silllunch, tänkte jag delge er några som passar oss latinister.

Först ut är det legendariska poemet Hic, Haec, Hoc av Johan Olof Wallin, det finns visserligen ingen melodi, men det går säkerligen att improvisera:


Jag i Fahlu skola gått,
Hic, haec, hoc!
Det latinet jag förstått,
Minns det noch.

Hic det är vår hedersvärd,
Haec hans fru,
Hoc det glas, som av en lärd
Höjes nu.

Hic är qvick och Haec är täck,
Derför ock
Tömmer jag för Hic och Haec
Hela Hoc!

Även Bellman har använt sig av mönstret hic, haec, hoc, i n:o 28, Fredmans sånger:

Movitz skulle bli student;
han Uppsala betrakta,
börja mumla excellent
grammatica contracta;
dum och tjock,
hick hæc hoc
han sig genast lärde,
hyrde sig en svarter rock,
Kyronii öl förtärde.

Där satt han som misantrop,
men röder som en vallmo,
vid sin stånka och sitt stop,
och konjugera amo;
hur han drack,
ölet stack,
kärlek hjärten brydde;
Movitz tog sitt pick och pack,
och lärdomsätet flydde.

Med en vredgad min han tog
båd Puffendorff och Grotius,
och dem bus i väggen slog,
så bister som Stygotius,
sjön hurra,
skrek Werda,
och åt krögarn panta
lexikon, colloquia,
och Zopfens varianta.

Tre studenter, certim tre,
till Stockholm sig utstyra,
stanna på Tre Remmare,
i skrubben numero fyra;
Movitz stolt,
i sin kolt,
satt sig där som preses,
drack så bålt, så det var bålt,
och utgav nya theses.

Först thesis blev nu den:
om och moraliteten
enligt är för Bacchi män
att ändra om dieten.
Pro och pro,
contra, jo,
nej och ja nu skalla;
Movitz ropte posito,
och posito skrek alla.

Andra thesis blev den här:
vad skillnad sig besticker
mellan öl pluraliter
och en person som dricker.
Ratio? Jo,
dubito,
skrek en och orera.
Movitz ropte habeo,
och kyparn slog i mera.

Tredje thesis skulle ges,
men Preses damp av stolen,
och en opponent så hes
damp med i kapriolen.
Fredman kom
filibom!
med musik och flickor;
och de lärde vände om
som åsnor och borickor.

Det är ungefär denna stämning jag hoppas uppnå på söndag. Intressant att Movitz tydligen ska vara jurist.

Annars kan man nog bara rabbla hic-mönstret och sedan svälja sin snaps.

Sedan är det eviga latinklassikern De brevitate vitae:

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
post molestam senectutem
nos hebebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos!
Ubi jam? Fuere!

Vita nostra brevis est brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat academia, vavant professores,
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sin in flore!

Osv, osv...

Och slutligen, ett rungande grattis till L som gått vidare till nästa omgång i diplomatuttagningarna. Vivat!

1 comment:

viagra online said...

Hic det är vår hedersvärd,
Haec hans fru,
Hoc det glas, som av en lärd
Höjes nu. cu cu ru ru cucu paloma!

I hope you enjoy my prose dear blogger!