Tuesday, April 04, 2006

Ardua

Ardua dum metuunt, amittunt vera viai;

Just sayin'

Djupt inne i pluggdimmorna, tentar på fredag, återkommer därefter.

3 comments:

dunderklumpen said...

Lycka till med tentan, och alla nya kompisar du kommer få på den nya orten :).

dudu said...

It's killing me - WHAT DOES IT MEAN?

SDIL said...

Dunderklumpen- Tack för de orden!

Dudu- Det är från Lucretius, bok I, vers 659 för att vara exakt och Björkeson översätter det som "och tappar bort, i sin skräck för branta vägar, den rätta."
Man ska inte sky lite möda för att nå sanning, typ.