Wednesday, May 02, 2007

Prandium harengense

Valborg sålunda lyckligt förlöpt, med det antagligen bästa sånghäftet någonsin. Inte bara estetisk (tack till designteamet!), utan även för att andelen sånger på latin var den högsta någonsin.
Naturligtvis fanns De brevitate (7 verser), men även kanonfavoriten Noster gallus est mortuus, och två mkt uppskattade latinska varianter av svenska visor. Den första listar ni nog snabbt ut den svenska titeln till:

Totum it. Cantabimus: omnia iam cadunt.
Totum it. Cantabimus. spes cadit.
Et qui non ceperit totum,
habebit nec dimidium.
Totum it! Cantabimus: spes vivit!

Jag hade råkat, så jag knappat in den på datorn för sånghäftet, i hast och slarv, satt ett spes istället för iam i första raden, och vilket ledde till att detta fick korrigeras för hand. Latinisten som upptäckte detta ville insistera på ett Corr. i häftet, but relented.

På valborg, sittandes i grönskan och i solen, med en snaps i handen (Marskens, tack), måste det sjungas Bellman, vilket även går på latin. Ecce, "Gubben Noak" i Arminis tolkning (såväl denna, som den ovan är hämtade från Gbgs högskolas studentkårs sångbok, anno 1952):

Senex Noak, senex Noak bonus vir fuit.
Exiens ex arca
bonus patriarcha
multum vini, multum vini humi coluit.

Vix descendit, vix descendit arca vetere,
emit cum lagenas,
quales caupo plenas
nunc in novo, nunc in novo vendit nemore.

Bene scivit, bene scivit semper hominum
guttura sitire
penitus et mire
Inde Noak, inde Noak fecit spiritum.

Anus Noak, anus Noak optima fuit.
Pocula marito
dabat. Talis cito
uxor nihi, uxor mihi esse debuit.

Numquam dixit, numquam dixit: 'Heus, patercule,
desine potare!'
Immo ebriare
senem iussit, senem iussit se quotidie.

Veros Noak, veros Noak habuit crines,
vultum rubicundum
mentum et rotundum;
totos semper, totos semper hausit calices.

Tum vivebant, tum vivebant dulce atavi.
Omnes tum bibebant,
nulli sitiebant
ad exstructam, ad exstructam mensam aridi.

Non gravabat, non gravabat propinatio.
Nemo tum vicino
dixit: 'En propino!'
Hauriebant, hauriebant pocula modo.

Dock inkluderades blott 2 verser i sånghäftet, då det fanns vissa anti-anti-barbarus-krafter på lunchen. Men, oh, vad roligt vi hade!

No comments: