Friday, May 04, 2007

solea

Är upptagen och disträ, mycket att tänka på. Sålunda dåligt med inlägg. Här doch lite diverse:

- En recension av spelet 300, "ett sunkigt Space invaders i sandaler".

- En nyupptäckt gladiatorkyrkogård, och de rön som hämtats från de fynden:

"En intressant upptäckt som forskarna gjort är att benresterna visar på att gladiatorerna fick både bra och dyr läkarvård. En av de funna kropparna visar till och med tecken på kirurgisk amputering. Forskarna menar på att benen visar att det inte handlat om okontrollerade massfajter utan snarare om organiserade dueller med strikta regler och domare. Därmed inte sagt att striderna var ofarliga. Många av benen visar även på dödliga skador, vilket stämmer väl överens med historieskrivningen där man kan läsa om hur den blodtörstande publiken kunde ropa "iugula" (kör lansen i honom), om en gladiator inte var tillräckligt skicklig eller om han visade tecken på feghet."

- I vågen med deckare som utspelar sig i antikens Rom (typ Saylor) finns det även något för de unga, nämligen Roman Mysteries.

Har, som sagt, mycket att tänka på.

No comments: