Tuesday, May 08, 2007

An nescis, mi fili, quantilla prudentia regatur mundus

Sydsvenskan, den enda tidningen i vårt sköna land som bryr sig om det klassiska (även om också de har falafel-varianten av Flavius), hade i helgen en artikel om avskaffandet av den anrika professorsstolen i grekiska:

"Den tionde april i år skrev Lunds Universitets rektor Göran Bexell under Staffan Wahlgrens uppsägning. Därmed försvann den 339 år gamla professuren, som bland andra Esaias Tegnér och Carl Georg Brunius innehaft. Anledningen: för få studenter och för lite pengar. Men professorn som haft sitt jobb är besviken. – Eftersom unga människor har svårt att se vad de ska göra med studier i humaniora är det inte så konstigt att de väljer bort det. Men att köra humanioran i botten så här fullständigt, gör att Lunds universitet riskerar att mista sin ställning som Sydsveriges främsta universitet, säger Staffan Wahlgren.
[...]
Ämnet grekiska språket och litteraturen kommer finnas kvar på Lunds universitet. Men bara i form av en halvtidstjänst. – Grekiska och latin är viktigt som en del av det kulturella bagaget. Men det fungerar också som en grund för en massa andra ämnen, som antik filosofi eller för den delen teologi. "

Den lilla följande intervjun med deras s.k. rector magnificus, Bexell (skriv honom gärna en rad), saknas tyvärr i nätupplagan, vari han förnekar att humaniora är lågprioriterat och bara talar om studentsöktryck. Så tragiskt, skrattretande och sorgligt att lunchen sakta kryper upp i halsen.

Allvarligt talat, detta är befängt, och än värre är den kompakta tystnad som dessa vanvettiga beslut möts med. Vi måtte ha den enda högerregeringen i universum som inte bryr sig en jota (grekiskt!) om bildning och dess fundament. Detta är ungefär som att lägga ner matematiken på en högskola, att utplåna latinet och grekiskan är att ta bort alla grundvalar för forskning och studier.
Ska våra teologer bara läsa heliga skrift i omtolkning, ska våra medeltidshistoriker hoppa över allt som är på latin, och ska vi lägga ner Linnéforskningen helt?

7 comments:

Anonymous said...

När man talar om "jota" brukar det vara neutrum som gäller "ett jota". Du, som ju rimligen borde vara inläst på frågan, väljer ju dock formen "en jota". Någon särskild anledning?

Anonymous said...

Ser man i SAOB så verkar en vara det vanliga. Intressant är också exemplet från Benediktsson som förutspår bloggandet: Så fort fruntimmer få veta ett jota, skola de dra till torgs med det strax, annars dö de!.

Pingvinkvinnan said...

Usch ja, det är hemskt att de lägger ner latinet och grekiskan. Jag hann ju precis med det sista tåget för att läsa nybörjatlatinet och vår lärare tyckte att det egentligen hade varit bra om vi hade kunnat läsa lite grekiska med, men icke...

Philippe Öhlund said...

Tack för att du försvarar latinets ställning, SDIL!

Varje språk reflekterar en unik men balanserad sinnesstämning.

Som tekniker på ett internationellt IT-företag brukar jag föreslå - tyvärr med ringa framgång hittills - att manualerna till nya produkter även ska översättas till latin.

Trägen vinner. Perseverantia omnia vincit.

Philippe Öhlund

MEE said...

Mårten- Mea culpa, mea maxima culpa. Jag gör emellanåt fel på en och ett, en tvåspråkig uppfostran ger konsekvenser.

Anon- Och tur är väl det!

PK- Vidrigt är vad det är. Fortsätt gärna studierna på annan ort. Grekiska finns för övrigt som distanskurs i bl a U-a.

PO- Jag gör inte mycket, tyvärr. Skriver blott ett och annat argt brev samt vägrar prata om annat, det är ett under att jag har vänner kvar. Borde egentligen vara ute och bygga barrikader, vrålandes 'Pereant osores'. Men tack!

chall said...

Regeringens (eller är det riksdagens utbildningsutskott eller kanske Utbildningsdepartementet kanske) tystnad över det hela känns ännu mer irriterande och aggressionsdrivande. Det är väl en sak om Lunds rektor inte förstår vad det är som försiggårs och vad man indikerar när latinsstolen försvinner men att det så uppenbart inte är en statsfråga "då vi har fria statliga universitet i Sverige"?!?!?

Hade jag varit kvar i Sverige hade mina vänner nog varit borta nu... Jag blir så upprörd över att det som inte kan mätas i dagens itsamhälle som "köp och sälj" inte behövs längre.

Det är som en av mina bästa civ.ing. vänner säger (dock är detta tillfälle då jag ifrågasatte vår vänskap) "Alla människor är humanister eftersom vi är humana" ... tänk om det blir något som andra upprepar om ett par år?Som om humanist vore något alla är - pyttsan.

MEE said...

Chall- instämmer helt i att tystnaden från regeringens sida är synnerligen irriterande, jag förstår inte.

Och 'pyttsan', det är väl vårat eget stridsrop, pace Stenström.