Tuesday, September 11, 2007

aures praebete

Kommer vara lite dåligt med uppdateringar, då jag ideligen springer på möten samt undervisar (oh joy!). Jag måste dock lägga ut detta snarast, då universiteten själva brukar vara en smula dåliga på att offentliggöra sådant här:

Göteborgs universitet ledigförklarar 18 utbildningsbidrag för doktorander, varav 1 i endera latin/grekiska!

Om du har någonsomhelst uppsats eller kompetens, så sök, ty det är otroligt viktigt att söktryck kan uppvisas på denna ledigförklarade plats, då kanske fler bidragsrum kan tilldelas de klassiska språken i framtiden.( Finnes bara en eller två sökande ser det ju inte bra ut.)

Ansökningstiden löper ut 27 september.

Ecce.

Sök! Sök! Sök!

1 comment:

Anonymous said...

Hej. Jag har en liten fråga jag har vid ett flertal tillfällen stött på "in mente" i en artikel utan att ordet förklaras. Skulle du kunna ge en översättning?

Tack på förhand och lycka till med doktoreringen.

Hälsningar
En frågande