Thursday, September 13, 2007

Mehercle

Evenemangstips!

En eftermiddag arrangerad av projektet Den antika traditionen, Uppsala universitet

HERKULES, MEDEA OCH DE ANDRA
– om klassiska myter i modern tid

Fredagen den 12 oktober, kl. 14.15
Gustavianum, Auditorium Minus

De grekiska myterna spelar fortfarande en synnerligen central roll i vår kultur. Ett tecken på detta är de många moderna bearbetningar av myter som fortfarande publiceras och ofta möts av stort intresse. Men hur kommer det sig att vi fortfarande vill veta mer om Herkules och Medea?
Vad betyder de antika myterna för oss? Är det dåtiden eller nuet vi försöker förstå? Och hur förhåller sig forskare och författare, från 1600-talet och framåt, till detta antika stoff?

14.15 Inledning av Ingela Nilsson

14.30 Mats Malm: « Behovet av en Herkules i tidig svensk kultur »

15.00 Ove Strid: « Heraklesgestalten hos Sofokles och Euripides »

15.45 Paus

16.15 Anna Cullhed:
« Varför dödade Medea sina barn på 1700-talet? »

16.45 Theodor Kallifatides: « Herakles – Kroppens Kristus »

17.30 Avslutande diskussion

No comments: