Tuesday, September 25, 2007

Mina Böcker I.2
Uråldriga mytiska platser som förknippas med Odysseus och Aeneas kan du söka upp. Som Monte Circeo, Kirkes berg, och Lavinium, (Pratica di Mare) där man grävt fram en gammal kultplats: Aeneas Heroon.


I det vulkaniska området söder om Rom, Latium vetus, själva embryot till Romarriket, kan du från nuvarande Rocca di Papa (Cabum) vandra på Via Sacras basaltbeläggningen. Samma led använde latinerna under Feriae Latinae, var gång de offrade en vit tjur till Iuppiter Latiaris.

Inte så långt därifrån, vid Nemi-sjön, låg Dianas heliga lund, Nemus Dianae, där gudinnans egen präst, Rex nemorensis, ständigt vaktade över den gyllene grenen och sitt eget liv.


Du kan också om du vill följa romarnas konsulärvägar – vissa sträckor fungerar som bilvägar, andra kan du gå till fots. Vid Nepi kan du följa en sträcka av Via Amerina.

Akvedukterna på Romerska campagnan, Hadrianus villa utanför Tibur och Tusculums ruiner är kända turistmål, men Lucus feronia och Praeneste med Fortuna Primigenia-templet är det kanske inte lika vanligt att söka upp.


Varför inte också ta dig upp på Horatius favoritberg Monte Soratte (Soracte) eller besöka hans villa i Sabinerbergen? Där råder ett sällsamt lugn.

En annan välbevarad ruin är Neros villa i Anzio. Det var här man på 1500-talet fann skulpturen Apollon från Belvedere. Neros villa i Sublacum verkar av ruinerna att döma ha varit jättestor. Där höll kejsaren på att mista livet en gång vid ett blixtnedslag, vilket föranledde honom att överge stället för gott.


I La Ciociaria, ett bergsområde sydost om Rom som länge ansetts ”bonnigt”, föddes Cicero. En kyrka, San Domenico, mellan orterna Isola di Liri och Sora, är byggd ovanpå en romersk villaruin. Det kan mycket väl vara rester från huset där Cicero föddes. (Två mer sentida italienska kändisar såg också dagens ljus i samma trakt; i Isola di Liri föddes Marcello Mastroianni och i Sora Vittori de Sica.).


Ett tornliknade gravmonument utanför Formia kallas allmänt ”Ciceros grav”. Men det är inte helt fastställt om ruinen förtjänar namnet. I ett monument strax intill vilar Ciceros dotter Tullia, i alla fall enligt den lokala turistbyrån.


”Latium och Rom – i västerländsk historia det minnesrikaste stycke mark som jorden har”, påstår skriftställaren Carl Fries. Och jag håller med.

Detta var som sagt bara ett axplock från antiken. Men i min bok skriver jag naturligtvis också om andra epoker. Boken är slut på förlaget, men jag har själv några ex kvar att sälja, om någon skulle vara intresserad.

No comments: