Friday, September 28, 2007

de Pharis

Efter att under början av veckan plågat omvärlden med min haltande franska och genomlidit allt det som sig bör med framstående franska gäster (Sjömagasinet, båtfärd, enorma mängder rödvin, avundsjuk beundran för damens skor, champagne, guidning runt Gbg, rådjusmedaljonger, diskussioner om salladen ska serveras efter eller före maten (det alternerades), mer rödvin, upptäckten att the distinguished visiting scholar bar kniv, då han hjälpte mig snitta en BiB vid slutet av postseminariet), kastade jag mig på tåget, in my madcap whirl of a life, till min blivande hemstad för att återigen gå på seminarium och dess naturliga följeslagare, post-seminariet. (Bl.a en tiramisu stor nog att dränka en 3-åring i)

Under post-sem (där jag höll mig till vitt vin) fick jag för första gången höra om samt se den fantastiskt fina nyutgåvan av sjuttonhundratals avhandlingen de Pharis, publicerad av Svenska Fyrsällskapet 2005. Det är alltså ett nytryck med originaltexten återgiven i faksimil av Dissertatio gradualis de pharis som utkom i Uppsala 1722. Parallelltext på svenska och latin!

Den är översatt och kommenterad och verkar tyvärr inte finnas i sedvanliga boklådor, men kan dock beställas från just Svenska Fyrsällskapets hemsida för blott 200 pix, där ni även kan se en bild på detta praktverk. (Gå in på hemsidan, klicka på Annonser, och rulla ner ett litet stycke.)
Vacker, taktil, en prydnad för varje hem, och perfekt gåva till seglande släktingar.

No comments: