Thursday, September 20, 2007

Gaudete! Io, io, io!

O frabjous day!

Idag på en presskonferens kungjordes det att latinet i Lund är räddat!

Latinbloggens utsända korrespondent rapporterar:

"...kl 11 avhölls en presskonferens på SOL i närvaro av rektor, dekaner, professorer,ett pressuppbåd samt en hel del åhörare. Där informerade man om att en donation harkommit latinet till del. Vd för den donerande stiftelsen (jag har glömt namnet), somär andra generationens boktryckare Ohlsson i Lund (osäker på stavningen), en äldre herre, talade om latinets symbolvärde vid LU, och övriga potentater talade också. Donationen realiseras i form av ett helt lektorat under två års tid. Undervisningskall återupptas förhoppningsvis redan i vår.

Innehavaren av tjänsten får i uppgift att undervisa i latin - oavsett studenttillströmning -, att ge kurser somefterfrågas av antikvetare, medicinare mfl, samt att utveckla ämnet i samverkan medandra universitet, så att man kan få en så hållbar verksamhet i ämnet att man sedanstår på egna ben. En i mitt tycke oerhört bra beskrivning av vad man bör göra. Min eloge till dekanen Jan Svensson och rektor, som tryckte mycket på detta. De har tydligen också tryckt på att det skall vara heltid, också det en nödvändighet om man ska kunna göra det de vill."

Även den förtjusande Sydsvenskan var på plats och har en så rörande formulering:

"Vid terminsstarten började för första gången i universitetets historia inga nya latinstudenter. Besparingar och alltför få sökande tvingade universitetet att lägga ner grundutbildningen i språket och begränsa ämnets existens vid universitetet till enbart forskning. Donationen ger nu ämnet nya förutsättningar.

"Jag tycker det är väsentligt att ett universitet av Lunds storlek har undervisning i latin, ett språk som ligger till grund för så mycket forskning", säger Per-Håkan Ohlsson som sitter med i styrelsen för Thora Ohlssons stiftelse i ett pressmeddelande."

Vilken hjälte, vilken stor människa! Exegit monumentum aere perennius...

Addendum: LUs hemsida har även nyheten ute nu, med ett bra citat av prof Piltz:

"- Jag är givetvis tacksam för att någon tar ansvar för det som egentligen staten genom sina organ bör ta ansvar för, säger professorn i latin Anders Piltz. En vision för våra universitet borde se till att de klassiska ämnena inte lämnas åt konjunktursvängningar. Latinet hade fram till 1800-talet samma ställning som engelskan har idag och mycket historisk forskning skulle bli handikappad om ämnet monteras ned, säger Anders Piltz."

5 comments:

Johan said...

Åh. Så roligt. :)

//JJ

Wilamowitz said...

aber das Griechisch! was geschieht mit dem Griechisch?!

Clorinda said...

Grattis till LU och oss alla!

Anonymous said...

korr. rapporterar: grekiskan nämndes inte alls, tyvärr. Spontana reaktioner från många professorer inom humaniora går ut på att det är synd och skam att det ska behövas donationer för att man ska kunna ha ämnen som klassiska språk vid universitet som LU, och att det är synd att grekiskan inte omfattas. Det var samma dilemma med donation tillr retorikprofessur för något år sedan. Vissa ämnens behov tillgodoses, andras ej. Retoriken betonades vara inriktad på MODERN retorik - som innebär vad...??

Alkman said...

jag är glad över latinets fortlevnad i form av fortsatt undervisning. men grekiskan... dessa två språk som institutionellt formats till syskon, ja, det ena klarar sig inte utan det andra. men man får hoppas att även en dylik donation kan komma för grekiskans skull.