Tuesday, September 18, 2007

gaudium lundense

Latinfestival!

Kommittén Latina Perpetua arrangerar den 25 oktober landets första Latinfestival i Lund!
Festivalen hålls för att visa att intresset för latinet är alltjämt mycket stort i landet och engagerar såväl gammal som ung. Festivalen vill även visa att latinet är oumbärligt vid ett universitet och att dess fortlevnad är av intresse för alla. Latinfestivalen kommer förhoppningsvis att vara ett återkommande arrangemang.

Festivalen kommer att hållas i L201 i Lingvisthuset, Lund den 25 oktober mellan 10-17.
Den kommer att utgöras av diverse framträdanden i form av bland annat föreläsningar, diskussioner, recitationer och kåseranden. Festivalen kommer att avslutas med en sittning med tillhörande festligheter.

Kommittén Latina Perpetua behöver dock din hjälp för att detta ska bli ske!

- Vi söker föreläsare. Har du skrivit en intressant uppsats, bok, artikel eller avhandling som på något vis berör latiniteten eller det klassiska, så vill vi gärna att du kommer och berättar. Föreläsningens längd bör max vara runt 30 minuter.

- Vi söker funktionärer, som kan tänka sig hjälpa till att organisera själva festivalen.

- Vi söker gåvor. Vi vill gärna kunna lotta ut vinster bland festivalbesökarna och tigger sålunda böcker från generösa donatorer.

- Vi söker företag och organisationer som vill närvara vid festivalen. Ger ditt förlag ut de antika författarna eller är din boklåda specialist på språkvetenskaplig litteratur eller har din firma ett latinskt namn så ser vi gärna er med bokbord eller liknande på Latinfestivalen.

- Vi söker uppmärksamhet. Vi blir väldigt glada om media skulle vilja närvara. Vi kommer även att bjuda in representanter för Lunds universitet, samt politiker med utbildningsansvar till Festivalen.


Vi hoppas på en med din hjälp lyckad och rolig dag!

Vi ser gärna föreläsare från alla intressen och discipliner såsom historiker, religionsvetare, romanister, medicinare, matematiker, heraldiker, jurister, biologer, litteraturvetare, filosofer, författare, journalister, konstvetare, botaniker etc. att antingen berätta om något specifikt eller vad latinet har för betydelse för deras område.

För information och intresseanmälan kontakta latinaperpetua@gmail.com. (Eller kika in på Facebook)

Kommittén Latina Perpetua är en politiskt och religiöst obunden grupp som vill verka för att främja latinets fortlevnad i Sverige samt hävda humaniorans betydelse och relevans, och samtidigt ha roligt, ty det är kul med döda språk. Den är dessutom helt ideell, så ingen ersättning för föredragen kommer att kunna ges.

Adeste fideles, Venite omnes!

(Sprid detta, precor, till såväl intresserade som ointresserade!)

No comments: